top of page

တပ်ဆင်ပုံ လမ်းညွှန်များ

Click to download

Metal Bed Frame Assembly Instruction.pdf

Multi-Purpose Shelf Assembly Instruction.pdf

Side/Lounge Table Assembly Instruction.pdf

Support: Files
Support: Video Player
2.jpg

​၀န်ဆောင်မှုများအတွက် ဆက်သွယ်ပါ

ကျွန်ပ်တို့ ကူညီဖို့ အသင့်ရှိပါတယ်

ကျွန်ပ်တို့၏ ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုများနှင့် ပါတ်သတ်ပြီး အဆင်မပြေမှု လိုအပ်ချက်များ ရှိခဲ့ပါက ကျွန်ပ်တို့ သင့်အား ကူညီရန် အသင့်ရှိနေပါတယ်။ အချက်အလက်များ ဖြည့်သွင်းပြီး ကျွန်ပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။

ဆက်သွယ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!

Support: Customer Service
bottom of page